Momba ny Lemur Conservation Network

lemuractionplanNy Gidro/ Varika no anisan’ny ahafantaran’izao tontolo izao izany Madagasikara izany. Hany ka tokony ho reharehantsika izy ireny ary tokony hifanomezantsika tànana ny fiarovana azy.

Izahay  ato amin’ny Lemur Conservation Network dia manentana antsika Malagasy tsivakivolo, mba hiaraka hijoro ka hifanampy  ary hifanotrona aminay amin’ny fiarovana sy famonjena azy ireo izay tandidomin-doza mba tsy ho lany tamingana.

Iza marina moa izahay Lemur Conservation Network ?

Ny Lemur Conservation Network dia tambazotra iray izay hivondronana fikambanana maro samihafa  efa mihoatra ny 40 isa ary mifantoka  manokana amin’ny finiavana hiaro  ireo Gidro/Varika eto amintsika  miaraka amin’ireo olona maro isan-karazany  maneran-tany vonona ny hanome tànana hanampy ka hitondra ny anjara birikiny.

map-graphicIty tranonkala ity voalohany indrindra dia toerana iray izay ahafahan’ ny  tsirairay  na olon-tsotra na ireo olona mety hanampy ara-bola  izay liana sy mazoto amin’ny fiarovana ireo gidro isan-karazany ary faharoa manarakarak’izany dia  toerana iray ihany koa izay  ahitana ireo fikambanana maro samihafa izay te – ampahafantatra misimisy koa ny  foto-drafitr’asan ‘izy ireo.

Ny takelaka fanehoan-kevitra indray kosa dia  pejy fanentanana ny be sy ny maro sy fahampahafantarana maneran- tany ny loza mitatao ho an’ireo Gidro izay  mitady ho lany ringana.

Tamin’ny volana Aogositra 2013 dia namoaka boky iray ny IUCN : Ireo manam-pahaizana manokana momba ny gidro aty Madagasikara  mitondra ny lohateny hoe «  Lemurs of Madagascar » : izay ahitana ireo paik’ady hentina hiarovana ireo gidro mandritra ny 2013-2016. Nisy lahatsoratra iray ihany koa izay mikasika  io boky io nivoaka  tamin’ny volana Febroary 2014 tao anatin’ny  « Journal Science » izay  gazety miresaka ny  momba ny siansa.

IMG_9023Ny Lemur Network Conservation dia manampy amin’ny fametrahana sy fanatanterahana  fotodrafitr’asa mazava mba hentina hiarovana ny gidro/varika. Koa noho izany dia mila anao sy mila ireo olona mankafy sy mitia ireo biby isan-karazany ary ny tontolo iananana amin’ny ankapobeny  izahay. « Izay tsy mahay sobika, mahay fatam-bary » hoy ny ohabolan-drazantsika! ary ny « hevitry ny maro mahataka-davitra »koa ndao ary isika hiara-hientana e !

Andao ary hiara- hiasa mba ho famonjena ireo Gidro tsy ho lany tamingana.

Na olon-tsotra  maniry ny hanampy ny gidro/varika ianao amin’ny  lafiny azo tsapain-tànana,  na fahi/ valam-bibidia (zoo) mitady fanohanana amin’ny fanatanterahana asa fiarovana  ireo bibidia any an-toerana na ihany koa fikambanana mitady fandraisan’anjara dia afaka mampiasa soa aman-tsara ny Lemur conservation Network amin’ny fanangonana izay fanampiana  mety ho azonao.  Betsaka tokoa ary maro amin-karazany  ireo fikambanana izay mitambatra ato amin’ny  Lemur Conservation Network. Ahitana  fikambanana somary kely ato ary ahitana fikambanana lehibe ihany koa, manerana an’i Madagasikara ary miasa amin’ny lafiny maro samihafa.

IMG_0767Ny ankamaroan’ireo fikambanana izay mitambatra ato aminay dia fikambanana mijoro ara-dalàna, tsy mila tombontsoa, fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana ary fikambanana mpanao asa soa  izay  misoratra ara-dalàna any Etazonia, Frantsa, Angletera , Alemana ary Madagasikara, ka noho izany dia tsy handoavana hetra ireo fanomezana rehetra azo. Ireo fikambanana izay nanome sy nandefa ary nampiseho ny maha ara-dalàna azy ireo ihany no  afaka mandray anjara ato.

Ny ankamaroan’ireo  fikambanana ato dia manaiky fanomezana mivantana avy amin’ity  tranonkala ity (ilay amin’ny teny Angilisy) na ihany koa avy amin’ny alalan’ny Paypal na tranonkala hafa, nefa misy ihany koa ireo izay tsy afaka manatanteraka izany. Nefa aza matahotra sy kivy fa manao ny asany tsara izy ireny. Raha toa ka te hanampy azy ireny ianao dia afaka  mifandray mivantana amin’izy ireo mba ahafahanao mijery hoe amin’ny fomba ahoana no ahafahanao manatanteraka izany.

IMG_7678Momba ny Tranonkala

Ireo fikambanana mpandray anjara dia manana ny takelakany manokana  (pejy manokana) izay ahafahany mizara  ny tantaran’izy ireo amin’ireo olona malala-tànana.  Natao izany mba ahafahan’ny tsirairay mijery sy manadihady ary mahafantatra misimisy kokoa  ny fahasamihafan’ireo fikambanana misy sy miasa mba hiarovana sy hitandrovana  ireo bibidia tsy manan-tsahala izay hita eto Gasikara.  Afaka misafidy izay fikambanana tiany ho ampiana ny tsirairay avy eo.

Iza avy no fikambanana afaka mandray anjara ato amin’ny tambazotra?

Ireo fikambanana rehetra izay miasa eo amin’ny lafiny fiarovana ny zavaboahary sy ny tontolo iainana eto Madagasikara dia afaka mandray anjara avokoa. Izahay Lemur Conservation Network dia tsy maka na dia ampahany kely aza  amin’ny fanomezana sy fanampiana izay mety ho azon’ny fikambanana iray. Maimaimpoana tsy andoavam-bola ihany koa ny fidirana ho mpikambana ato amin’ny tambazotra.

IMG_7691Ireo takelaka fanehoan-kevitra (bilaogy) sy ireo Haino aman-jery sosialy.

Ireo takelaka fanehoan – kevitra dia misokatra  ho antsika tsirairay avy izay liana ny hizara ny zavatra fantany momba ny gidro na manana hevitra tiana hozaraina amin’ny fiarovana azy ireny amin’ny ankapobeny.

Ny Facebook sy Twitter kosa dia entina ahampahafantarana ny momba ny Lemur Conservation Network  sy hanentana ireo mpankafy sy malala-tànana  mba hanohana ara-bola amin’ny alalan’ny fanomezana.