Main Menu

Fidirana ho mpikambana LCN

Fomba vaovao hidirana ho mpikambana!

Angatahinay ireo mpikambana rehetra mba handray anjara amin’ny fankalazana ny andron’ny varika maneran-tany amin’ny alalan’ny fanaovana fanentanana eny amin’ny tambazotra sosialy, na eny ifotony na amin’izay fahafahana manantanteraka izany!

Fantaro ny fomba idirana ho mpikambana

Misy fomba vaovao ahafahana miditra mpikambana LCN. Afaka miditra mpikambana avokoa na ny olon-tsotra, na fikambanana, na vondrona mpikaroka, na fahi-bibidia na orinasa mpandraharaha.

Tsy misy sarany ny fidirana mpikambana ho an’ireo fikambanana, vondrona mpikaroka, Mpianatra Malagasy sy ireo mpandraharaha Malagasy ary ireo mpikambana fahi-bibidia ho anatin’ny atao hoe “Bronze zoo members”.  Ireo mpikambanana mpanohana toy ireo olon-tsotra, orinasa mpandraharaha, na ireo zoos manohana ara-bola, no manohana ara-bola ireo asa fanentanana ataonay aty Madagasikara ka ahafahanay manao “fanomezana” ho an’ireo fikambanana Malagasy sasany.

IREO SOKAJY MPIKAMBANA

Fantaro ireo sokajy sy ny fomba hidirana ho mpikambana ary indrindra fantaro izao tombon-tsoa azo amin’ny maha mpikambana dia midira mpikambana androany ka aza mangataka andro intsony!

Fikambanana sy vondrona mpikaroka

Fantaro bebe kokoa ny fomba fidirana ho mpikambana LCN ho an’ireo fikambanana na vondrona mpikambana. Tsidiho ny pejy amin’ny teny anglisy (Ho avy tsy ho ela ny pejy amin’ny teny Malagasy) ka mandefasa mailaka amin’ny lemurconservationnetwork@gmail.com 

Mpianatra mpikaroka Malagasy sy Mpandraharaha

Fantaro bebe kokoa ny fomba fidirana ho mpikambana LCN ho an’ireo Mpianatra mpikaroka Malagasy na ireo mpandraharaha Malagasy. Tsidiho ny pejy amin’ny teny anglisy (Ho avy tsy ho ela ny pejy amin’ny teny Malagasy) ka mandefasa mailaka amin’ny lemurconservationnetwork@gmail.com 

Fahi-bibidia na Zoos

Ho an’ireo zoos izay maniry hiditra mpikambana dia misy sokajy telo samihafa: Silver, Gold, Platinium tier, izay sokajy ahafahana manohana ara-bola ny LCN. Misy ihany koa ny sokajy Bronze izay ahafahana miditra ho mpikambana tsy andoavam-bola. Tsidiho ny pejy amin’ny teny anglisy (Ho avy tsy ho ela ny pejy amin’ny teny Malagasy) ka mandefasa mailaka amin’ny lemurconservationnetwork@gmail.com 

Olon-tsotra mpanohana

Raha toa ianao olon-tsotra, tsy mpikaroka na mpianatra Malagasy, tsy mpandraharaha Malagasy fa maniry hiditra ho mpikambana LCN sy hanohana ny asa fiarovana an’ireo varika, dia fantaro fa misy ireo sokajy maro ahafahanao miditra ho mpikambana. Tsidiho ny pejy amin’ny teny Anglisy (ho avy tsy ho ela ny pejy amin’ny teny Malagasy) ka mandefasa mailaka amin’ny lemurconservationnetwork@gmail.com 

Mpandraharaha mpanahana

Raha toa mpandraharaha maniry hanohana ara-bola ny asa fiarovana ka te-haneho ny asa fiarovana ataonao amin’ireo mpanjifa dia fantaro fa misy ireo sokajy maro ahafahanao miditra ho mpikambana. Tsidiho ny pejy amin’ny teny Anglisy (ho avy tsy ho ela ny pejy amin’ny teny Malagasy) ka mandefasa mailaka amin’ny lemurconservationnetwork@gmail.com