Loharanom-baovao

Ny Lemur Conservation Network no dingana manaraka izay voalaza ao anatin’ ity foto- drafitr’asa iray ity izay entina hiarovana ny Gidro/varika na fantatra amin’ny teny angilisy hoe «  Lemur Action Plan” izay nivoaka ny  21 Febroary 2014 lasa teo tao amin’ny gazety « Journal science ». Ity  antotan-taratasy ity dia teraka taorian’ny fandrindrana ilay atrik’asa hoe “Lemur Red-Listing and Conservation Planning workshop” izay nokarakarain’ny IUCN-SSCPrimate specialist Group ny faha  9-14 volana Jolay 2012. Izy ity no voalohany amin’ireo atrik’asa izay nifanesy taty aoriana ary mikasika ireo « mammifères » na ireo biby mampinono sy mitera-batana ho an’ny IUCN Red List.

Ity atrik’asa iray ity moa dia natao tao Antananarivo ary natrehan’ireo manam-pahaizana manokana momba ny Gidro/Varika efa mihoatra ny 60 isa , ary ny 40 amin’izy ireo dia avy eto Madagasikara avokoa.

Tao anatin’ireny gazety sy vaovao isan-karazany ireny :

La Tribune de Diego et du Nord de Madagascar

Resaka nifanaovana tamin’ny Pr Jonah Ratsimbazafy momba ny fiarovana ny gidro/ varika.

IMG_8368IMG_7691IMG_7678

LaVérité

Lemur action Plan : 7 tapitrisa dolara amerikanina no teti-bola ho amin’izany.

IMG_7566 IMG_7204 IMG_7093

News for Africa

Lemur Conservation Network: Teti-bola mitentina 7 tapitrisa dolara amerikanina no hilaina.

IMG_0767 IMG_0716IMG_1084

Radio France Internationale

Resaka (haino) nifanaovana tamin’i Pr Jonah Ratsimbazafy – Mpanolo-tsaina ato amin’ny LCN

IMG_0687 IMG_0651 IMG_0593

Le Monde

Voalaza fa ho lany tamingana tsy ho ela : afaka 20 taona eo ho eo ny Gidro/Varika any Madagasikara.

IMG_0131 IMG_0081 IMG_0019

Tia Tanindrazana

Gidro eto Madagasikara ahiana ho lany tamingana ny 94%.

IMG_7759 IMG_9130IMG_8380

News Mada

Afaka 20-25 taona : ho lany ringana ny Gidro/varika eto Madagasikara.

IMG_9023IMG_0514IMG_7802

Ino vaovao

Ahiana fa ho lany tamingana ny 90% n’ny gidro/varika misy eto Madagasikara.

IUCN Red List

Izy ity dia nametraka ireo sata fiarovana ireo karazana biby voalaza fa ahiana ho lany tamingana. Ka hatramin’ny 50 taona eo amin’ny ankapobeny ny fanasokajiana azy ireny.  Mampiseho mangaraharahany lisitr’ireo karazam-biby rehetra efa ho mila lany taranaka ary noho izany dia mampirisika ny fiarovana azy ireny. Afaka ampiasaina amin’izany ireo fitaovana fikarohana manokana eo amin’ny tranonkalan’izy ireo raha toa ka liana ny te-ahafantatra misimisy koakoa ny mikasika ny Gidro/varika sy ireo taha (sata) maha ho lany tamingana azy ireny ianao.

IUCN SSC Primate Specialists Group

Ity manaraka ity indray dia tambazotra iray izay iombonana’ireo siantifika sy mpiaro ny biby sy ny tontolo iainana amin’ny ankapobeny izay miara-mijoro miady amin’ny loza mitatao amin’ny faha-ho-lany ringana ireo karazana biby izay manakaiky indrindra ny olombelona. Ny PSG dia mampirisika ny fikarohana mikasika ny ekolijia, ny fiarovana ireo karazana « primates » aman-jatony toy ny rajako, gidro/varika, apes, sy ireo karazany hafa izay tsy miseho masoandro fa amin’ny alina.

Lemur News

Lemur News indray dia gazety mivoaka isan-taona izay tontosain’ny ampahany Malagasy amin’ilay IUCN SSC Primate Specialists Group. Mamoaka asa soratra izay mikasika amin’ny ankapobe ny momba ireo karazana gidro/varika isan-karazany sy ny toeram-ponenan’izy ireo. Anankiroa ny tanjon’io gazety io dia ny voalohany indrindra mba ho sehatra ahafahana mifanerasera sy mifampizara ireo loharanom-baovao rehetra momba ny biolojia mikasika ny gidro/varika sy ny fiarovana azy ireny. Ny faharoa manarak’izany dia ny fampahafantarana sy fanairana ny mponina ny loza mitatao izay mikasika ny mety ho hahalany taranaka ny gidro/varika.

Madagascar Lemurs Atlas

Ity boky ity indray kosa dia angon- tserasera anisan’ny lehibe indrindra izay hita mivantana eto amin’ny aterineto izay ahitana ny mikasika ny gidro/varika rehetra izay hita eto Madagasikara. Raha te ahafantatra manokana momba ny « taxonomy » , ny fitiliana manokana, ny loza mihatra na mitatao amin’izy ireo, ny fikarohana sy ireo mpikaroka, ireo biby voasambotra, ny fanabeazana sy ny fanairana ireo mponina loharanom-baovao isan-karazany, fahazoan-dalana manao fikarohana sy rohy marosamihafa dia manaova fikarohana miankina amin’ny toerana na taxan’ilay gidro/varika tianao ho fantatra. Ito foto-drafit’asaito dia notarihin’ny Office National pour l’Environnement ary novatsihan’ny JRS Biodiversity Foundation vola.

 

Loharano eto Madagasikara