Dihin’ny Varika Maneran-tany: Zoma 30 Oktobra 2020

Mankalazà ny dihin’ny varika maneran-tany! Ndeha hahely amin’izao tontolo izao ny maha zava-dehibe ny fiarovana ny varika mandritra ny Zoma faha 30 Oktobra 2020 ho avy izao. Ny fankalazana dia afaka tanterahina mandritra ny herinandro mialoha na aorian’io daty io. 

Hankalaza ny andron’ny varika ihany koa isika eto Madagasikara ny Zoma faha 30 Oktobra 2020.

Anisan’ny tena avoitra fa tena maika ny fanavotana ireo varika (98% an’ireo karazana varika dia ahiana ho lany tamingana avokoa ary ny 33% dia efa eo ambavahoana ny faharinganana (En danger critique d’extinction), fa ny fiarahantsika mientana dia tena hanampy betsaka amin’ny fanavotana ireo varika tsy ho lany tamingana. 

Logo 2020

Amin’ity taona ity dia indro ny lohahevitra eto amin’ny LCN manokana:

Ndeha hiara-hientana ho an’ny varika: hianatra, hizara ary handray andraikitra miaraka!

Lohahevitra eto Madagasikara

Manana lohahevitra iraisana ihany koa isika eto Madagasikara, iarahana amin’ireo fikambanana maro samihafa ary tarihin’ny Ministera ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy

Ny varika sy ny toeram-ponenany: arovako satria hanerako

Zavatra tsara ho fantatra sy fitaovana entina mankalaza

Ireto avy ny zavatra tsara ho fantatra sy ny fitaovana atolotray LCN ho fanampiana anao amin’ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany:

Andefaso mailaka izahay raha toa manana fandaharam-potoana amin’ny fankalazana ianao sy ny fikambanana misy anao ary alefaso aminay izay rohy sy fitaovana na sary rehetra tokony asehoanay hampielezana ny hetsika kasaina atao.

Voarakitra ato avokoa ny torolalana momba ny fankalazana ny dihin’ny Varika Maneran-tany 2020. Alaivo eto.

Ireo Logos novokarinay azo ampiasaina ho an’ny taona 2020

Ireo olona, vondron’olona sy fikambanana maneran-tany dia entanina hampiasa ireto logos manaraka ireto ho an’ny fankalazana tanterahiny na ao amin’ny tambazotra sosialy na amin’ireo fitaovana fanentanana hampiasaina.

Amin’ity taona ity dia varika karazana telo no nosafidiana hampiasaina amin’ny logos: ny Varika atao hoe Eulemur collaris, ireo Simpona (Propithecus diadema) ary ny ary ny Sifaka atao hoe Propithecus coronatus. Manentana anao izahay hampiasa iray amin’ireo karazany ireo amin’ny fankalzana atao sy ireo fitaovana entina mankalaza.

Ato amin’ny Dropbox folder miaraka amin’ny soratra hoe « World Lemur Festival 2020 » ary « World Lemur Day October 30, 2020 », ary misy mainty sy fotsy ny soratra. Raleway font no anaran’io karazana endrika fanoratana io (azo alaina eto amin’ny Google Fonts); Entanina ianao hampiasa ny endrika fanoratana  « Raleway » rehefa manamboatra fitaovam-panabeazana ho an’ny fankalazana.

Ao anatin’io Dropbox folder io ihany koa ny sarisary nampiasaina tamin’ireo logos ireo. Ary i Caitlin Hansen no mamorona azy ireo. 

Alaivo eto ireo logo ao anaty dropBox

Ny tantara niandohan’ny Fankalazana ny Dihin’ny Varika Maneran-tany

Ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany voalohany dia notanterahina tamin’ny taona 2014, ary i Pr Jonah Ratsimbazafy avy amin’ny GERP Madagascar, anisan’ny mpitarika fantan-daza momba ny fiarovana sy ny fikarohana momba ny varika no niandohan’izany hevitra fankalazana izany.  Taorian’izay dia tapaka fa ho tanterahina isan-taona ny fankalazana.

Mpanakanto nasaina manokana mandritra ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany taona 2015. sary : © Mikajy natiora

Ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany dia fotoana iray miavaka hanaovana fanentanana momba ny maha zava-dehibe ny varika ho an’i Madagasikara amin’ny maha harena sy lova azy, ary ny mpikaroka sy ny olona rehetra no tiana entanina mandritra izany fotoana izany.  Io fotoana io ihany koa no hampatsiahivana ny Malagasy fa harenany ny varika, mampiroborobo ny toekarena amin’ny alalan’ny fizahan-tany ka tokony arovana fatratra.

Momba ny GERP sy ny fankalazana voalohany