Momba ny mpiasa

Ny Lemur Conservation Network (LCN) dia ary noho ny asa mafy sy ny fadanvan-tenan’ireto olona tanisaina manaraka ireto, izay miasa an-tsitrapo eto anivon’ny LCN. Ny sary fahanfatarana sy ny famolavolana ny tranonkala kosa dia  nataon’ny  orinasa  mpanohana anay Art Monkey ary ny fampiantranoana ny tranonkala misy anay kosa dia fanomezana avy amin’ny Bristol Zoological society.

Lucía Rodríguez Valverde

Talen’ny Lemur Conservation Network

Amin’ny maha talen’ny Lemur Conservation Network, Lucia Rodriguez dia mampahafantatra hatrany ny LCN ary mampiroborobo ny asa fiarovana ny gidro eo amin’ny sehatra nasionaly sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ataony amin’ny alalàna ny famoronana, fanabeazana, fanofanana, fizarana ny zava-misy sy ireo tsara ho fantatra izany. Izy no miandraikitra ny fifaneraserana rehetra, indrindra fa eto amin’ny tranokala. Izy ihany koa no manoratra ireo hafatra any amin’ny tambazotra sosialy toy ny Facebok ary mamorona ireo fitaovana entina ampianarana sy ampahafantarana ny tranokalan’ny LCN izay ampiasaina any amin’ny sekoly, lakilasy, toerana fitehirizana sy fitsidihana biby ary ho an’ny sarambaben-bahoaka. Lucia dia mandray ireo zava-misy sy tsara ho fantatra rehetra eto amin’ny tranokala ary mandrindra ny fifandraisana amin’ireo fikambanana sy ireo olona rehetra mety liana amin’ny fandaharan’asa eto amin’ny LCN. Manoratra ireo bilaogy sy momba ireo ezaka rehetra atao eo amin’ny sehatra nasionaly sy maneran-tany amin’ny fiarovana ny gidro ho an’ny tranokala sy ny tambazotra sosialy eto amin’ny LCN izy.

Lucia dia teratany costarikanina tia miaro ny zava-boahary ary manana trai-kefa manokana amin’ny psykolojia izy. Liana amin’ny fampivelarana sosialy sy ny maha-olona izy. Niasa niaraka tamin’ireo fikambanana sosialy sy ireo miasa ho an’ny fiarovana ny natiora ao Costa Rica i Lucia. Ary koa, niasa tao amin’ireo tetikasa maro momba ny fiarovana ny gidro eto Madagasikara izy. Tamin’ny herintaona dia niasa an-tsitrapo tamin’ireo fikambanana miasa ho an’ny fiarovana ny gidro izy. Olona tena mahafatra-po, mazoto ary vonona hampiasa ny fitiavany sy ny trai-kefa ananany ho an’ny fampianarana momba ny gidro mba hampiroborobo ny fanentanana sy ny asa atao amin’ny sehatry ny fanabeazana sy ny fiarovana ny natiora izy.

Seheno Corduant-Andriantsaralaza, Ph.D.

Mpandrindra ny tranokalan’i Lemur Conservation Network amin’ny teny Malagasy

Seheno no namolavola sy nanantontosa ireo lohahevitra sy resaka marosamihafa  eto anivon’ny tranonkala /vohikala momba ny Gidro/Varika ho antsika Malagasy.

Mpikaroka momba ny biolojia izay mampiasa ny trai-kefany amin’ny fitondrana ny anjara birikiny amin’ny fiarovana ny zava-boahary eto Madagasikara izy. Nahazo ny mari-pahaizana “PhD” tao amin’ny oniversiten’Antananarivo, fiaraha-miasa miaraka amin’ny ivo-pikarohana frantsay momba ny fampandrosoana sy ny fambolena. Niompana tamin’ny fianarana ny fomba fiparitahan’ny voan’ny baobab ny fikarohana nataony nandritra ny fianarana ahazohana ny diplaoma doctorat. Niasa tao amin’ny ONG Reniala-Lemur Rescue Center izy, izay ivo-toerana iray mikarakara ireo gidro izay nompian’ny olona taloha. Taorian’io asa io, nitsiry tao aminy ny fitiavana hiaro ireo gidro. Ankehitriny, miara-miasa amin’ny ONG Lemur Love izy momba ny fiarovana ireo gidro amin’ny famarotana tsy ara-dalàna azy ireo atao biby fiompy.

 Fabiola Holiniaina Kjeldgaard

Mpandrindra ny  Fanentanana eny anivon’ny fiaraha-monina

Fabiola no manampy an’i Seheno amin’ny famolavolana sy fanantontosana ireo lohahevitra sy resaka marosamihafa  eto anivon’ny tranonkala /vohikala momba ny  Gidro/Varika ho antsika Malagasy.

Teratany Malagasy ny tenany ary miasa sy monina any Wasghinton D.C.  Niasa ary lehibe teo anivon’ny sehatry ny fizahan-tany izy. Niatomboka tamin’ny fitondrana ireo mpizaha tany tamina sambo mandritra ny 3 andro izany fabiolateny amin’ny Lakandranon’ny Pangalana iny. Tao aorian’izay dia lasa mpitondra mpizaha tany matihanina  izy  ary nitondra ireo mpizaha tany nitety an’i Madagasikara. Tao aorian’izany dia nanokatra orinasa mpitondra momba ny fizahan- tany izy.

Fabiola ihany koa dia manana trai-kefa sy  fahalalana ny antony mahatonga ny fizahan-tany ho  tsy afa-misaraka amin’ny resaka fiarovana  ny tontolo iainana aty Madagasikara. Ankoatr’izany dia liana ary marisika tokoa izy tamin’ny resaka   fampandrosoana ary niara-niasa tamina fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana izay niasa teny anivon’ny fahasalamana tany ambanivohitra ary ihany koa nanampy ireo ankizy kamboty sy sahirana mba hahita olona malala -tànana  hanampy azy ireo teo amin’ny lafiny fianarana.

Mazoto ary tia mizara ny momba an’i Madagasikara izy fa indrindra ny maha -tokana ny  tontolo iananana eto Madagasikara. Nianatra lalàna ny tenany ary manana mari-pahaizana « master 2 en droit  privé » sy “master en santé publique” avy ao amin’ny Georges Washington University tany Etazonia.

jonah-bio2Jonah Ratsimbazafy, Ph.D.

Mpanolotsaina  amin’ny resaka tetik’asa

Dr. Jonah Ratsimbazafy dia teratany Malagasy  ary manana ny  mari-pahaizana  PhD  momba antropolojia momba ny toe-batana avy amin’ny State University ao New York ao amin’ny Stony Brook, ETAZONIA .Izy  no Sekretera Jeneralin’ny ny Primate Malagasy Group (GERP) sy Profesora (mpampianatra) Mpanampy ao amin’ny Sampam-pianarana momba ny Siansa sy ny Sampan-draharahan’ny Fitsaboana fitsaboina momba ny biby ao amin’ny Oniversiten’i Antananarivo, ary mpitarika mahafatra-pon’ny CITES izay  miara-miasa akaiky amin’ny Fitantanana Jeneraly ny ala eto Madagasikara.

Efa nianatra manokana momba ny gidro/Varika izy ary nitarika tetikasa fiarovana azy ireny sy niara-niasa tamin’ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana nandritra ny 20 taona. Ny fikarohana nahaliana azy sy nataony dia mifantoka  tanteraka momba ny tontolo iainana sy ny fitondran-tenan’ireo” primates2.

Niara -nanoratra sy nanantontosa ny andihany faha 2 sy faha-3  ny boky fampiasa an-kianja  sy ny boky tahirin-kevitra mitondra ny lohateny hoe « Lemurs of madagascar » ary nandika izany tamin’ny teny frantsay koa ny tenany.

Ny taona 2006 ka hatramin’ny 2008, dia Filoha Lefitry ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an’ny fiarovana ny “primates” ary nanomboka ny taona  2002 ka hatramin’ny 2013 dia izy no mpandrindra ny fanofanana sy ny Fiarovana teo anivon’ny  « Durrell Wildlife Conservation Trust, Madagascar Programm ».

Ary amin’izao fotoana izao dia filoha lefitra miara-mitantana ny vondrom-pikambanana   IUCN/SSC Specialist Group-Madagascar  ny tenany.

Ireo mpanao bilaogy mahafatra-po Malagasy

 71859_2716305924288_1504463864_nRaharijaona Vola Tiana

Mpisera no asany ary tao antain’izay folo taona mahery niasany tao anatin’izany tontolon’ny fizahan-tany izany no nahatsapany fa ilaina ny fiarovana ny tontolo iainana raha tsy tiana ny ahalany tamingana ireo biby sy zava-maniry tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Folo taona nitetezana faritra maro teto Madagasikara, nahitana ny fifandraisan’ny olona sy ny tontolo manodidina azy, folo taona niezahana nandresy lahatra ireo Malagasy namany fa tsy hananam-piry ny ala ka tokony harovana.

Izany no nanosika azy hiara-miasa amin’ny Lemur Conservation Network. Mba tiany ny handray anjara amin’ny fiarovana ny gidro sy ireo biby hafa miaina eto Madagasikara. “Maro ny Malagasy no tsy mbola tonga saina ny amin’ny maha-zava-dehibe ny ala sy maha-harena sarobidy ireo zava-maniry sy biby monina ao aminy. Fomba iray ahafahako mandresy lahatra ireo Malagasy namako ny lahatsoratra izay hozaraiko ao amin’ny bilaogy.” hoy ny tenany.

387837_335481346477644_682649255_nRandrianasy Roger Pascal

Mpamily sy mpitari-dàlana mpizaha tany taloha ny tenany ary mbola mieriteritra ny hiveriny amin’izany. Mpandala ny tontolo iainana koa izy ary sarotiny ny amin’ny fiarovana izany ka izany no mahatonga azy hanetanana ny tsirairay hiaro izany mba ho lovan’ny taranaka fara aman-dimby any aoriana.

 

558258_4297193430987_1220208811_n

Razafimahaleo Caroll

Mpiandraikitra momba ny tontolo iainana ny tenany ary efa ho dimy taona izao no nanatontosan’izany asa izany. Amin’ny alalan’ny fanaovana fanadihadiana ny mety ho  fiantraikan’ny fahasimban’ny tontolo iainana ary ny fanaraha-maso ireo drafitra sy fomba entina hitantana ny tetik’asa momba ny tontolo iainana no tena anisan’ny imasony. Nianatra momba ny toekarena , sokajy toekarana iombonana sy ny tontolo iainana teny amin’ny anjery manontolon’ i Antananarivo ny tenany.

 

Mialy Mangasoa

11999884_1676534212569539_285197047_nLiana amin’ny fiarovanana ny  gidro/varika  sy ny zava-boahary izay harena goavan’i  Madagasikara ny tenany. Mipetraka ao Genève (Suisse) izy ary mandrindra hetsika fampahantarana ny ankizy momba ny gidro sy ny zava-boahary  kanto mampiavaka an’ i Madagasikara .  Ankoatr’izany dia manana traik’efa manokana amin’ny fikarakarana atrik’asa sy fampiratiana momba ireo gidro any Genève (Suisse) izy ary tompon’ny CattaMada WorldManana mari-pahaizana mikasika ny  fampadrosoana avy amin’ny “the Graduate Institute” any  Genève ny tenany ary matihanina eo amin’ny sehatry ny fanamboarana tranonkala.

 

lynne-bioLynne Venart

Mpitantana sy Mpandrindra  ireo foto-drafitr’asa sy Talen’ny fanajariana.

Lynne namorina sy namolavola marika manokana ahafantarana ny LCN. Izy ihany koa no mitantana sy mandrindra ireo foto-drafitr’asa maro samihafa eto amin’ny  Lemur Conservation Network, ary manara-maso ny fanatanterahana ny fiheverena sy ny tanjona izay iombonantsika  mpanohana sy mpiara-miasa amin’ ity tambazotra ity izay mifantoka manokana amin’ny fiarovana ireo  gidro/varika .

Lynne ihany koa dia nanangana orinasa fanajariana iray izay fantatra amin’ny anarana hoe Art Monkey tamin’ny taona 2001, izay eto Washington DC no misy azy.  Mamorona sy mamolavola  anjara marika ( marque ), tranonkala samihafa sy fitaovana hay varotra  isan-karazany ho an’ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa sy ny orinasa madinika dia anisan’ny asany avokoa. Tsy vitan’izany anefa fa dia miara-miasa ihany koa  amin’ny fanamboarana ireo tranonkala ho an’ny mpanjifa eo anivon’ny famoaham-boky sy ny fitondram-panjakana any an-toerana izy.

Tamin’ny taona 2013-2014  koa dia nanolo-tena hanampy tamin’ny « Ladybug project » izy. Niara – nanoratra  tamin’i Kim Reuter ihany koa momba ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara  izay mitondra ny lohateny hoe « Education in Madagascar ». Izy io dia boky mirakitra ireo fombà sy toro-lalana eny anivon’ny ambaratongam-pianarana izay misy eto amintsika ary manolotra  ireo heverin’izy ireo fa tokony ahitsy sy ireo paik’ady amin’ny fanantanterahana izany.

kim-bioKim Reuter, Ph.D.

Talen’ny Fanentanana sy ny Lohahevitra ao anatin’ny tranonkala sy ireo haino aman-jery sosialy.

Kim dia mandrary sy mitantana ireo zavatra rehetra misy sy voaresaka ao anatin’ny Lemur Conservation Network.  Mba ahatontosana sy hamolavolana izao tambazotra izao dia niresaka sy nitady fiaraha-miasa tamina mpikaroka sy fikambanana aman-jatony izy ka izay voalazan’izy ireo no natambany ary noraiketiny ho ato amin’ity tranonkala ity sy ireo haino aman-jery sosialy maro samihafa.

Kim ihany koa dia sady matihanina biolojika no sady  liana momba ny  fampandrosoana iraisam-pirenena. Noho izany dia tsy nisalasala izy nampiasa ny fahaiza-manaony  mba hampisy fiantraikany tsara teo amin’ny fiaraha-monina : tamin’ny alalan’ny fitsaboana, fanabeazana, ary ny hetsika fiarovana maro samihafa. Amin’izao fotoana izao  dia mbola manohy ny fiaraha -miasa miaraka amin’ny  « Moore Center » izay miresaka momba ny Siansa sy ny ranomasina ao amin’ny « Conservation International » any Washington, DC izy.

christoph-bioChristoph Schwitzer, Ph.D.

Mpanolotsaina  amin’ny resaka tetik’asa

Dr Christoph Schwitzer dia Talen’ny Fiarovana ao amin’ny « Bristol  Zoological Society » nanomboka ny Volana May 2014 . Talohan’izany anefa dia Lohan’ny Sehatra fikarohana nandritra ny 7 taona  tao amin’ny « Cologne zoo » ao Alemana ny tenany. Niasa sy nipetraka teto Madagasikara nandritra ny  2 taona ihany koa izy ary niara -niasa  akaiky tamina fikambanana frantsay tsy miankina amin’ny  fanjakana iray izay nifototra tamin’ny  fikarohana momba ny Gidro/ varika sy ny mety ho fiarovana azy ireny.

Christoph dia manana ny mari-pahaizana « PHD » momba ny  Hay biby (ZOOLOGIE) tamin’ny  « University of cologne » ary mpampianatra mpitsidika eny amin’ny « University of the West of England » nanomboka ny taona 2013.

Izy ihany koa no Tale  Lefitra eto Madagasikara, ary  Mpandrindra  ny«  Red List Authority ». Ho fanampin’izany dia Filoha Lefitry ny sampana fikarakarana sy ny  fitsaboana ary fiompiana ireo biby voasambotra eo anivon’ny « International Primatological Society » iihany koa izy ary mpitan-tsoratra mpanatanteraka ao amin’ny « Association pour l’Etude Européenne et Conservation de Lémuriens » izay fikambanana  tandrefana (eropeanina) ary natokana hiaro sy hianatra ny gidro/varika.

Nanao  fikarohana ihany koa i Cristoph vao haingana izay mifantoka  tanteraka amin’ny  ezaka sy fomba hataon’ireo gidro/varika maro izay voasokajy ho tandindomin-doza izay miady mafy ny ho velona manoloana ny fahasimban’ny toeramponenan’izy ireo,  ny fisamatsamahana sy fisarahana eny anivon’izy ireo noho ny fitondrantenan’izy ireo tsirairay avy , ny fahazoana sakafo sy ny habetsahan’ny mponina (gidro/varika ny resaka eto) ary ny habetsahan’ny katsentsitra (PARASITE) ao anatin’izy ireny.

steig-bio2Steig Johnson, Ph.D.

Mpanolotsaina  amin’ny resaka tetik’asa

Dr. Steig Johnson dia “anthropologue biologiste” liana momba ny mponina ara- biolojika, ny fiiaraha-monina sy ny tontolo iainanan’izy ireo  ary ny fiarovana ny PRIMATES ankoatry ny olombelona. Nandritra ny  20 taona lasa teo dia nandany ny fotoanany tamin’ny fianarana ny gidro/varika tany  amin’ny faritra atsimo atsinanan’i Madagasikara. Nanomboka tamin’ny fianarana tontolo iainana ny taranaky ny gidro /varika sy ireo hafa karazany tany amin’ny tendrombohitra Andringitra  izany ka hatramin’ny fijerena sy fianarana ny habetsahan’ ireo Gidro /varika sy ny firafitry ny fototarazo (génétique) –n’izy ireo lemaka sy ala  voazaraza taty amin’io faritra io.

 

Fisaorana manokana

Isaorana mankana ireo olona rehetra izay nanampy tamin’ny fanatontosana ity tranonkala ity indrindra fa i Barry sirjon izay poeta Malagasy izay nanoro hevitra,  ireo Malagasy mpiray tanindrazana mandala ny Fiteny Malagasy izay nanampy tamin’ny fanintsiany ny tsipelina ary ihany koa i  Anita Yantz izay nanome alàlana ny ampiasana ny ankamaroan’ireo sary gidro/varika misy eto amin’ny tranonkala.