Ireo daty sy toerana misy ny fankalazana

Mankalazà ny fitiavana ny fiarovana ny varika aminay ny Zoma faha 30 Oktobra 2020 ! Maro ireo fankalazana sy hetsika izay mety voatery atao virtoaly na hetsika tsy mivantana noho ny fisian’ny valan’aretina COVID-19. Na izany aza anefa dia manantena izahay fa hisy ihany ireo hetsika mivantana ho tanterahina eto Madagasikara mandritra ny volana Oktobra sy Novambra.

Ny daty sy ny toerana hanantanterahina ny fankalazana dia ho ambara eto amin’ity pejy ity araka izay ahazoana ny vaovao avy amin’ireo mpikambana.

Raha mahafantatra daty sy toerana hankalazaina ny andron’ny varika ianao dia mifandraisa aminay.

Raha toa tsy misy hetsika fankalazana kosa eo amin’ny toerana misy anao dia afaka manomana ny hetsika ianao! Tsidiho ny rohy misy ny toro-lalana ho an’ny fankalazana tsy mivantana na virtoaly nefa azo tanterahina mivantana ihany koa. 

Hetsika sy fankalazana tsy mivantana na virtoaly

Duke Lemur Center

Lemur Conservation Foundation

 • 19 Oktobra, asa-tanana: Juried art exhibition (farafandefasana ny asa-tanana ny 30 Septambra amin’ny 05 ora EST); valan-dresaka mikasika ny fiarovana sy talenta ary asa-tanana manodidina izany miaraka amin’i Penelope Bodry-Sanders
 • 20 Oktobra sy mandritra ny herinandro: “World Lemur Festival Digital Escape Room”
 • 21 Oktobra, Asa-tanana mikasika ny fiarovana
 • 22 Oktobra, mikasika ny varika: valan-dresaka iarahana amin’ireo mpikaroka momba ny varika amin’ny 02 ora hariva EST
 • 23 Oktobra “Lemur Trivia Night” amin’ny 7 ora hariva EST

Lemur Conservation Network

 • Fifaninana iarahana amin’i Susie Louis avy amin’ny Conservation Fusion sy Jessica Deville avy amin’ny Louisiana Lemur Foundation (Ho ambara manaraka eto ny daty)
 • Valan-dresaka momba ny fitsidihana an’i Madagasikara ao anatin’ilay “Madagascar Travel Chat” miaraka amin’ireo Mpisera-dia matihanina (Ho ambara manaraka eto ny daty)

Chances for Nature

 • Ho avy tsy ela ny daty: fandefasana horonan-tsary mihetsika sy lalao maro ao amin’ny pejiny Facebook

Hetsika sy fankalazana mivantana any ivelan’i Madagasikara

Hetsika any Etazonia

Leesburg Animal Park, Leesburg, Virginia

 • Faran’ny volana Septambra ka hatramin’ny faha 03 Novambra: Hetsika sy kilalao isan-karazany, fifaninana sarin’ireo varika!

Hetsika sy fankalazana mivantana eto Madagasikara

Ranomafana, Centre Valbio

 • Daty : Zoma 30 Oktobra 2020
 • Hetsika ho tanterahina : Fijerena horonantsary mihetsika eo amin’ny lapan’ny tanan’i Ranomafana, kilalao iarahana amin’ny ankizy, fifaninana maro samihafa.

Ho avy tsy ho ela ireo andinindiny hafa 

Kianjavato, Conservation Fusion

 • Daty: 23 Oktobra 2020
 • Hetsika iarahana amin’ireo mponina ifotony antsoina hoe ‘Conservation Camp” ary “reforestation with Star Club”

Sainte Luce, SEED Madagascar

 • Daty : Ambara manaraka eto ny daty
 • Hetsika : fampisehoana horonan-tsary notanterahin’i David Attenborough atao eny an-tsekoly, biraon’ny fokontany. Hisy ny fanasana ireo mpiantsehatra amin’ny fiarovana, ireo tompon-tany ary solotena avy amin’ny DREDD. Hisy ihany ny fambolen-kazo ao amin’ny tandavan’ala ary fanentanana maro.

Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy

Ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy dia hanantanteraka ny fankalazana ny andron’ny varika, hetsika izay iarahany amin’ireo fikambanana miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana ary ireo mpiara miombon’antoka misehatra amin’ny fiarovana ny varika sy ny ala fonenany.

 • Daty : Zoma 30 Oktobra 2020
 • Hetsika ho tanterahina : ho avy tsy ho ela ny andinindiny