Ireo daty sy toerana misy ny fankalazana

Miarahà mankalaza ny fitiavana ny fiarovana ny varika aminay ny Zoma faha 25 Oktobra 2019 ! Maro ireo toerana eto Madagasikara sy maneran-tany hankalaza izany ny volana Oktobra sy Novambra!

Ny daty sy ny toerana hanantanterahina ny fankalazana dia ho ambara eto amin’ity pejy ity araka izay ahazoana ny vaovao avy amin’ireo mpikambana.

Raha mahafantatra daty sy toerana hankalazaina ny dihin’ny varika maneran-tany ianao dia mifandraisa aminay.

Hetsika eto Madagasikara

Ranomafana

Hankalaza ny andro maneran-tany ho an’ny varika ry zareo avy any Ranomafana ny 26 Oktobra 2019 ho avy izao

Maro ireo hetsika ho tanterahina amin’izany:

 • Fanamboarana fafana mikasika ireo varika hita ao Ranomafana ao anaty ala java-boahary arovana
 • Kilalao momba ireo varika
 • Sary sikotra maro
 • Fambolen-kazo sy fampahafantarana momba ny fambolena ireo hazo ao an-toerana
 • Fety iarahana amin’ireo tarika tanora
 • BeLobal : fampisehoana mikasika ny arona maharitra

Ny fandaharam-potoana

 • 8h00 : Défilé eo amin’ny Kianja Maitso eo Tranompokonolona
 • 9h00 : Lanonana fanombohana ao ivelany ny Tranompokonolona
 • 10h00 : Fety sy kilalao maro eo amin’ny Tranompokonolona
 • 12h : Fiarahana manala hetaheta
 • 01h00 : Hetsika sy kilalao
 • 04h00 : Fanolorana ny loka ho an’ireo naharesy nandritra ny kilalao

Sady milalao no manabe!

 • Misy ireo kilalao an-tsaina momba ny varika
 • Asio sarisary ny tarehy
 • Manamboara fisy momba ny varika amin’ny teny Malagasy
 • Mitondrà sary na zavatra Malagasy atao fampirantiana
 • Manamboara karazana fanehoana sary na horonan-tsary ka aseho mandritra ny hetsika
 • Manaova T-shirt na fanamiana varika!
 • Mianara momba ny fanamboarana “costume” varika

Mila fanohanana sy fanampiana

 • Fanamboarana ireo “banner” sy doka-barotra eny amin’ny tambazotra sosialy, ireo fitaovana ilaina ho an’ny kilalao sy ny sary, fandoavana vola ho an’ireo artista sy mpihira, ireo sakafo sy zava-pisotro ary T-shirts
 • Mila fanampiana ireo komity momba ny fandravahana ny hetsika
 • Mila fanampiana ireo misahana ny tomobolina
 • Mitady mpaka sary, mpihira
 • Mitady olona hanao komandy sy haka ireo fitaovana
 • Mila fanampiana amin’ny fikarakarana maro
 • Mila fanampiana amin’ny serasera
 • Mila fanampiana amin’ny fanamboarana sakafo

Mpamatsy vola sy mpanohana

Miaraha-mankalaza ity hetsika ity miaraka aminay mba hahatonga azy ho hetsika fantan-daza, hafinaritra ary hanabe ny olona ho amin’ny fitiavana ny varika. Ireo mpamatsy vola rehetra dia hahazo alalàna hametraka ireo logo mandritra ny hetsika. Hahazo ireo vaovao tsara ho fantatra rehetra momba ny hetsika aty Ranomafana izy ireo. Maneho fankasitrahana feno ary mandefasa mailaka aminay raha mila fanazavana fanampiny:  jj.zoology@gmail.com

Kianjavato

Ny mponina rehetra ao Kianjavato, miaraka amin’ny Conservation Fusion sy Madagascar Biodiversity Partnership, dia hankalaza ny andro maneran-tany ho an’ny varika!

Andapa: 16 Novambra 2019

Amin’ity taona ity, Hankalaza ny andro maneran-tany ho an’ny varika ireo infirmiera miasa ho an’ny Lemur Conservation Foundation, izay miasa momba ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana maimaim-poana ka atao any amin’ny hopitaly Andapa izany fankalazana izany satria dia tena manakaiky ny fankalazana ny andron’ny varika maneran-tany.

Doana: 11 Oktobra 2019

Ireo hetsika any Andapa sy Doana dia karakarain’ny WWF Madagascar, ny Lemur Conservation Foundation, Madagascar National Parks, ny Duke Lemur Center, ary ny Wildlife Conservation Society, izay fanohanana avy amin’ny SOS Lemurs initiative.

 

Antananarivo

Manasa antsika handray anjara amin’ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany andiany fahaenina ny fikambanana GERP

Maro ireo hetsika tanterahina amin’izany :

 • Famelambelarana ara-tsiantifika momba ny varika sy ny asa fiarovana ny varika
 • Carnaval lehibe miainga ao amin’ny Zaridaina Ambohijatovo
 • Kilalao maro isan-karazany

Fandaharam-potoana

 1. Alatsinainy 21 Oktobra 2019: Fampahanfantarana ny hetsika ho an’ireo mpanao gazety (Conférence de presse)
 • 09:00: Fikarakarana ny lafiny teknika
 • 09h 30: Fifampiarahabana
 • 10:00: Conférence de presse (interview)
 • 10:30 : Cocktail

2. Talata 22 Oktobra 2019 : Famelambelarana ara-tsiantifika (Ankatso, Faculté des Sciences, Amphi Q2)

 • 08h 30 : Fandraisana ireo mpandray anjara
 • 08h 45 : Fandraisana ireo vahiny
 • 09:00 – 09:15: Kabary sy fandraisam-pitenenana
 • 09h 15 – 09h 45: Pr Jonah RATSIMBAZAFY (Ireo voka-pikarohana navaokako miisa 200)
 • 09h 45 – 10h 15: Dr RAZAFINDRAMANANA Josia (Inona no atao hampahomby ny asa fiarovana ireo karazana zava manan’aina ? Ohatra alaina avy amin’ny asa atao ao anatin’ny tetikasa Sifaka Conservation Programme)
 • 10h 15 – 10h 45: Dr ANDRIANTSARALAZA – CORDUANT Seheno (Lemur Conservation Network ho fanamafisana ireo fahazai-manao sy trai-kefan’ireo fikambanana Malagasy hahatonga azy ireo ho tompon’andraikitra voalohany ho an’ny fiarovana ny varika )
 • 10h 45 – 11h 15 : Mr RAKOTONDRAMANANA Alihasina (Madagascar Lemurs Portal na Vavahady misokatra ho fampahafantarana ny varika: Avy amin’ny fampahafantarana mankany amin’ny fiarovana ny varika)
 • 11:15 – 11:45 : Mr. RANDRIANASOLO Harison (Ndeha hiasa miaraka ho fiarovana ireo varika ahiana ho lany tamingana Ankeniheny Zahamena Corridor, CAZ)
 • 11:45 : Kabary famaranana
 • 12:00: Cocktail

3. Zoma 25 Oktobra 2019 : Carnaval lehibe iarahana filaharam-be sy fampirantiana ary kilalao marobe

 • 08h 00 : Fahatongavana ao Ambohijatovo
 • 09h 00 : Fiaingan’ny carnaval ao Ambohijatovo
 • 09h 30 : Fahatongavan’ireo manam-pahefana
 • 10:30:  Fahatongavana ny carnaval ao amin’ny Stade  Annexe Mahamasina
 • 11:00 : Kabary
 • 11:30 : Fampirantiana
 • 12h 00 : Cocktail
 • 12:30 : Kilalao maro samihafa
 • 3h 00 : Fizarana certificats
 • 3h30 : Famaranana

Lac Aloatra

 • Ho azo tsy ho ela ny daty sy ny toerana

Toamasina

 • Ho azo tsy ho ela ny daty sy ny toerana

 

Hetsika any ivelany

Maro ireo hetsika tanterahina any ivelany tarihin’ireo fikambanana sy ivo-toeram-pikarohana!

Ireo hetsika 2019 maneran-tany